Autonvalmistus Suomessa

Ensimmäinen maassamme valmistettu auto tehtiin 1907-1909 Tampereella Tammerfors Linne- och Jernmanufaktur Ab:n eli myöhemmin Tampellana tunnetun yrityksen omassa konepajassa. Ky-seessä oli höyrykäyttöinen ajoneuvo - todennäköisesti osittain siitä syystä, että bensiiniä oli Suo-messa aluksi vaikea saada ja sitä myytiin vain apteekeissa. Vanhin edelleen olemassaoleva ja jopa yhä toimintakuntoinen Suomessa tehty auto on merkiltään Korvensuu vuodelta 1913. Auto valmis-tettiin samannimisessä maanviljelyskonetehtaassa Mynämäellä tehtaan omistajalle Frans Lindströ-mille ja se oli liikenteessä yli kymmenen vuotta. Korvensuu oli oikeastaan prototyyppi ja tarkoituk-sena lienee ollut valmistaa tilauksesta useampiakin autoja, mutta suunnitelmat tyssäsivät punaisten murhattua Lindströmin vuoden 1918 sodan alkumainigeissa. Muitakin, eri puolilla Suomea raken-nettuja yksittäisiä autoja tiedetään olleen olemassa.

Finlandia-auto oli ensimmäinen suomalainen sarjatuotantona valmistettu automerkki vuodelta 1922. Auto perustui Insinööri Paavo Johannes Heikkilän ideaan valmistaa sellaisia henkilö- ja kuor-ma-autoja, joiden pohjana käytettäisiin samaa alustaa. Yritys ei kuitenkaan menestynyt taloudelli-sesti, joten autoja ehdittiin tehdä vain neljä kappaletta.

1920- ja 1930-lukujen kuluessa Suomeen syntyi autokoritehtaita, jotka toivat maahan valmiita alus-toja ja rakensivat niille kuorma- ja linja-autojen koreja. Tältä pohjalta ovat ponnistaneet myös ny-kyiset varsinaiset Suomessa toimivat autotehtaat Valmet Automotive Oy ja Sisu-Auto Oy.

Oy Saab-Valmet Ab, nykyisin Valmet Automotive Oy, alkoi valmistaa autoja Suomen ainoassa varsinaisessa henkilöautotehtaassa Uudessakaupungissa 1960-luvun lopulla. Ensimmäinen teh-taassa valmistunut auto oli nk. pisara-Saab eli Saab 96 vuonna 1969. Kyseisen automallin järjes-tyksessä toinen Uudenkaupungin tehtaan linjastolla tuotettu auto lahjoitettiin silloiselle presidentille Urho Kekkoselle. Kaikenkaikkiaan Saab-merkkisiä autoja tehtiin Uudessakaupungissa yli 730 000 kappaletta aina vuoteen 2003 saakka.

Saabin lisäksi Uudessakaupungissa on vuosikymmenten kuluessa valmistettu myös Talbot-, Opel-, Samara-, Porsche-, Fisker Karma - ja Th!nk -merkkisiä autoja. Vuodesta 2013 alkaen Valmet Au-tomotive Oy on tuottanut Suomessa Mercedes-Benzejä, ensin A-mallia ja nyttemmin myös GLC-mallisia maastoautoja. Näiden lisäksi Uudenkaupungin autotehdas on erikoistunut yksittäisten konseptiautomallien valmistukseen, tehtaan erikoisosaamista on varsinkin avomallisten ajoneuvojen ja avokattojen tuotanto. Viimeksi mainituista nostettakoon esiin esimerkiksi Saab 9000 Cabriolet, Audi A4 Cabriolet, Ford Thunderbird Coupé ja Eva Sähkökäyttöinen kaupunkiauto.

Valmet

Valmet Automotive Oy:n lisäksi Suomessa toimii toinenkin autotehdas Oy Sisu Auto Ab, joka val-mistaa nimeään kantavia kuorma-autoja Karjaalla. Yritys on aiemmin tehnyt myös mm. linja-autoja, raitiovaunuja sekä sotilaskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja. Oy Sisu Auto Ab aloitti toimintansa jo vuonna 1931, jolloin kaksi taloudellisissa vaikeuksissa ollutta autonkorivalmistajaa yhdistyi alunperin Oy Suomen Autoteollisuus Ab -nimiseksi yhtiöksi. Ensimmäiset Sisu-merkkiset kuorma-autot val-mistuivat vuonna 1932. Näiden autojen komponentit tilattiin Volvolta, mutta parin vuoden päästä päädyttiin teettämään komponentit Suomessa.

Tällä hetkellä Oy Sisu Auto Ab valmistaa Sisu Polaria, joka mallista riippuen soveltuu niin maansiir-to- tai tukkiautoksi, tienhoitoon tai koneenkuljetusautoksi, sekä pelastus- ja raivauskäyttöön tar-koitettua Sisu Defence -maastoajoneuvoa. Yrityksen tunnetuimpia malleja ovat olleet puolustus-voimille tehdyt Panssari-Sisu -miehistönkuljetusvaunut eli Pasit ja Maasto-Sisu - sotilaskuor-ma-autot eli Masit sekä kuorma-autojen Sisu S-sarja, jota valmistettiin 1980-luvulta aina 1990-luvun puoliväliin. Sisun edistyksellisissä tuotekehittelyssä kertoo esimerkiksi se, että yhtiö toi markkinoille ensimmäisen Euroopassa valmistetun kippiohjaamolla varustetun kuorma-auton 1960-luvulla.

Sisu-Auto

Legendaarinen Oy Sisu Auto Ab:n valmistama auto on ollut myös Vanaja-merkkinen kuorma-auto, jota valmistettiin 1970-luvun alkuun asti. Vanaja-merkkisiä autoja teki alunperin Hämeenlinnassa toiminut Vanajan autotehdas Oy, joka valmisti myös linja-autoja sekä eri tarkoituksiin suunnattuja erikoisajoneuvoja kuten paloautoja ja puutavaran kuljetukseen erikoistuneita autoja. Vanajan teh-tailla kehitettiin Suomen ensimmäinen täysilmajousilla varustettu linja-auto ja yritys teki erityisajo-neuvoja myös yksittäiskappaleina.

Elcat

Maassamme toimi myös järvenpääläinen, sähköautoja vuodesta 1974 aina 1990-luvulle valmistanut yritys nimeltä Elcat. Nämä sähköautot oli tehty pienen Subaru-merkkiseen pakettiauton pohjalle ja niitä myytiin lähinnä Postin jakeluautoiksi.