Suomen autoverotus

Suomessa peritään autoilusta useita erilaisia veroja. Auton omistaja maksaa autostaan autoveroa sekä ajoneuvoveroa. Mikäli henkilöllä on käytössään autoetuauto, hän maksaa myös siitä veroa. Lisäksi auton käyttäjä maksaa polttoaineveroa. Autoiluun liittyen kannetaan myös käyttövoimave-roa. Kaiken kaikkiaan autoihin liittyen Suomessa kerätään vuosittain noin 4,5 miljardia euroa veroja, kun otetaan huomioon myös autojen ja polttoaineen hinnassa oleva arvonlisävero, nousee kerättä-vä vero 8 miljardiin euroon.

Autovero

Autovero on vero, joka maksetaan Suomeen rekisteröitävistä autoista tai muista ajoneuvoista. Edellytyksenä on, että Suomessa asuvan on rekisteröitävä autonsa Suomessa ja maksettava siitä täällä veroa. Auton rekisteröiminen on mahdollista vasta, kun siitä aiheutuva autovero on maksettu. Veroa ryhdyttiin keräämään vuonna 1958 ja se oli tarkoitettu alunperin väliaikaiseksi ratkaisuksi paikkaamaan osaltaan valtiontaloutta. Autoveroa maksetaan henkilöautoista, pakettiautoista, moot-toripyöristä sekä isoista kolmi- ja nelipyöräisistä ajoneuvoista. Veroa ei kanneta joistakin matkailu-autoista, pelastus- tai sairaankuljetusajoneuvoista, ruumisautoille, eläinlääkintäautoista, mopoista tai kevyistä nelipyöräisistä kulkuneuvoista. Veroprosentti määräytyy portaittain auton hiilidioksidipääs-töjen perusteella siten, että veroprosentti asettuu 2,7 % - 48,9 % välille auton kuluttajahinnasta. Autovero tuottaa valtiolle vuosittain noin miljardi euroa.

Ajoneuvovero

Ajoneuvoveroa maksetaan ajoneuvorekisterissä olevasta autosta tai muusta ajoneuvosta vuosittain. Vero koostuu auton hiilidioksidipäästöihin perustuvasta perusverosta, johon vaikuttavat auton tyyppi ja kokonaismassa, sekä muita polttoaineita kuin bensiiniä käyttävistä ajoneuvoista perittävästä käyttövoimaverosta. Ajoneuvoveroa on kannettu vuodesta 1994 lähtien. Ajoneuvoveroa ei kerätä museorekisterissä olevista ajoneuvoista, linja-autoista, diplomaattiautoista, valtion omistamista ajo-neuvoista eikä pelastus- tai sairaankuljetusautoista. Käyttövoimaveroa tulee maksaa, jos auto käyt-tää polttoaineena esimerkiksi dieseliä tai vetyä. Myös sähköautoista kannetaan käyttövoimaveroa. Veron määrä riippuu polttoaineesta, esimerkiksi dieselin osalta se on 5,5 snt/päivä.Käyttövoimaveron poistamiseksi on käyty viime aikoina paljon keskustelua, koska litra dieseliä maksaa öljyn maailmanmarkkinahinnan nousun myötä käytännössä yhtä paljon kuin litra bensiiniä, eikä veron keräämistä voida perustella enää dieselin halvemmalla hinnalla. Toinen merkittävä syy käyttövoimaveron poistamiselle on tahto lisätä vähemmän kaupunki-ilmaa saastuttavien sähköautojen hankintamääriä.

Polttoainevero

Polttoainevero on valmistevero, jota maksetaan lähes kaikenlaisesta polttoaineesta kuten bensiinis-tä, dieselöljystä sekä polttoöljystä. Vero koostuu hiilidioksidiverosta, energiasisältöverosta sekä huoltovarmuusmaksusta ja sen osuus on noin 80 % polttoainelitran hinnasta.

Autoetu

Työnantaja saattaa tarjota työntekijälle työsuhde-etuna autoetua, jolloin työntekijä saa käyttää yri-tyksen omistamaa autoa yksityisajoihinsa. Vapaa autoetu on kyseessä silloin, kun työnantaja vas-taa kaikista auton kustannuksista. Auton käyttöedusta puhutaan, kun työntekijä maksaa itse esi-merkiksi polttoaineen. Autoetua verotetaan siten, että edun arvo lasketaan auton hankintahinnasta prosenttiosuuden mukaan ja siihen lisätään kiinteä summa. Esimerkiksi uuden auton hankintahin-nasta lasketaan veroa 1,4 % ja summaan lisätään vapaan autoedusta ollessa kyseessä 255 €.

Korkea verotus

Autoiluun kohdistuva verotus on Suomessa korkea verrattuna moniin muihin maihin. Korkeaa verotusta on perusteltu autojen käytöstä aiheutuvilla ilmansaasteilla sekä autojen tarvitseman tie-verkon rakentamisella ja ylläpitämisellä.